* Agenda


Zoals bekend gaan onderstaande evenementen door. 

Kribkeswandeling December 2021 / Januari 2022
Kerstexpres De Miljoenenlijn - Zaterdag 19 t/m Donderdag 31 december 2021
Oliebollenwandeltocht - 30 december 2021


Gezien algehele Corona lock-down zijn verdere evenementen helaas allen gestagneerd tot nadere berichtgeving

Noteer de data van deze
evenementen alvast in
uw agenda!

Kerstworkshops
Wintertref 
Sinterklaasritten 
Kribkeswandelingen
Kerstexpres
• Oliebollenwandeltocht Toeristische Videofilm Simpelveld:

 
Wilt u de videofilm bekijken, klik dan hier